Thread Ganz einfaches Skript zum anzeigen der Linux-Umgebungsvariablen (24 answers)
Opened by peterstu at 2017-05-01 15:18

Muffi
 2017-12-06 11:50
#187694 #187694
User since
2012-07-18
1465 articles
BenutzerIn
[default_avatar]
Code: (dl )
print map { "$_ => $ENV{$_}\n" } sort keys %ENV;
1 + 1 = 10

View full thread Ganz einfaches Skript zum anzeigen der Linux-Umgebungsvariablen